ARTIST STATEMENT

Lives and works in Finland. The works deals with private and public power structures and the use of power. She use picture and text in her works. Artistic expression is dependent on context and content, although the starting point for the works is the strong tradition of drawing and painting. Participated in exhibitions since 1996 in Finland and abroad. Her works are represented in collections such as the State Art Museum, Pori, Kemi and Ostrobothnian Museums, as well as several public spaces.


Asuu ja työskentelee Suomessa. Teokset käsittelevät yksityisiä ja julkisia valtarakenteita ja vallankäyttöä. Käyttää teoksissaan kuvaa ja tekstiä. Taiteellinen ilmaisumuoto on riippuvainen asiayhteydestä ja sisällöstä vaikkakin teosten lähtökohta on vahvassa piirustuksen ja maalauksen perinteessä. Osallistunut näyttelytoimintaan vuodesta 1996 lähtien Suomessa ja ulkomailla. Teoksia löytyy mm. Valtion taidemuseon, Porin-, Kemin- ja Pohjanmaan museon kokoelmista sekä useista julkisista tiloista.